Aktywny Samorząd

Program „Aktywny Samorząd” został stworzony w celu poprawy funkcjonowania pacjentów po amputacji.

Dzięki temu programowi pacjenet może ubiegać się o dofinansowanie na nowoczesną protezę ze środków PFRON przy niewielkim wkładzie własnym.

Program obejmuje pacjentów aktywnych zawodowo lub poszukujących pracy.

Kwoty dofinansowań w zależności od rodzaju amputacji:

  • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł,
  • ręki – 9.000 zł,
  • przedramienia – 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł.

Ważne informacje dla osób chcących skorzystać z programu ,,Aktywny Samorząd”

  • Wymagana specyfikacja  protezy z Zakładu Ortopedycznego (chodzi o wycenę i dobór elementów użytych w protezie).
  • Wymagany udział własny – 10%.
  • Wymagane posiadanie stopnia niepełnosprawności.
  • Wymagana aktywność zawodowa lub chęć znalezienia pracy.

Dofinansowania z programu ,,Aktywny Samorząd”

nie  łączy się dofinasowaniem  z NFZ

 

W razie jakichkolwiek pytań

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

tel.  17 852 81 11 lub 600 957 552

Informacji o programie „Aktywny Samorząd” udzielają również Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (w zależności od miejsca zamieszkania).